Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Rejestr zmian treści

 1. Uchwały RM VII kadencji
  Data modyfikacji: 07-12-2016 13:38
 2. Sesja Nr 20 - z dnia 28 listopada 2016 r.
  Data modyfikacji: 02-12-2016 09:10
 3. Uchwała Nr XX/158/16 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kolonowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ...
  Data modyfikacji: 02-12-2016 09:08
 4. Uchwała Nr XX/156/16 w sprawie poparcia Apelu Rady Gminy Dąbrowa o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy
  Data modyfikacji: 02-12-2016 09:05
 5. Uchwała Nr XX/170/16 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kolonowskie
  Data modyfikacji: 02-12-2016 07:30
 6. Uchwała Nr XX/169/16 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kolonowskie na lata 2017-2021
  Data modyfikacji: 02-12-2016 07:29
 7. Uchwała Nr XX/168/16 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r.
  Data modyfikacji: 02-12-2016 07:27
 8. Uchwała Nr XX/167/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Data modyfikacji: 02-12-2016 07:25
 9. Uchwała Nr XX/166/16 w sprawie umorzenia pożyczki
  Data modyfikacji: 02-12-2016 07:23
 10. Uchwała Nr XX/165/16 w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "Jedź z Nami"
  Data modyfikacji: 02-12-2016 07:22
 • Opublikował: Administrator Strony, data publikacji: 27-01-2012 12:31
 • Modyfikował: Krzysztof Laski, data modyfikacji: 12-03-2014 08:43
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 08-12-2011
 • Ilość wyświetleń: 197613
 • Link do strony: http://bip.kolonowskie.pl/1/rejestr-zmian-tresci.html
 • Opublikował: Administrator Strony, data publikacji: 27-01-2012 12:31
 • Modyfikował: Krzysztof Laski, data modyfikacji: 12-03-2014 08:43
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 08-12-2011
 • Ilość wyświetleń: 197613
 • Link do strony: http://bip.kolonowskie.pl/1/rejestr-zmian-tresci.html
 • Data publikacji: 27-01-2012 12:31 przez: Administrator Strony
 • Modyfikował: Krzysztof Laski
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 08-12-2011
 • Ilość wyświetleń: 197613
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  12-03-2014, godz. 08:43:52
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Laski
 •  
  09-07-2012, godz. 09:53:39
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Laski
 •  
  27-01-2012, godz. 13:15:12
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  27-01-2012, godz. 12:31:30
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
Dane adresowe:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39

 

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl

© 2011 netkoncept.com