Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja Nr 10 - z dnia 12 września 2011r.

1. PDFUchwała Nr X.66.11 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.pdf

2. PDFUchwała Nr X.67.11 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali.pdf

3. DOCUchwała Nr X.68.11 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolonowskie.doc, DOCSTUDIUM ver. ostat.doc, DOCXZał.nr 3 do uchwały Nr X.68.11 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zag.przest. - rozstrzygnięcie..docx

4. DOCUchwała Nr X.69.11 w sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych w budżecie Gminy na rok 2012 na realizację zadania pn.Budowa drogi gminnej.doc

5. DOCXUchwała Nr X.70.11 w sprawie przystąpienia Gminy Kolonowskie do realizacji przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego..docx

6. DOCXUchwała Nr X.71.11 w sprawie przystąpienia Gm.Kolonowskie do realizacji projektu w ramach programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej..docx

7. DOCUchwała Nr X.72.11 w sprawie uchylenia uchwały Nr VII.44.11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem.doc

8. PDFUchwała Nr X.73.11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf, PDFzałącznik nr 1 WPF.pdf, PDFzałącznik nr 2 WPF.pdf

9. PDFUchwała nr X.74.11 w sprawie zmiany budżetu gminy Kolonowskie na 2011r..pdf

10. DOCUchwała Nr X.75.11 w sprawie przystąpienia Gm.Kolonowskie do realizacji projektu w ramach POKL.doc

11. DOCUchwała Nr X.76.11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Woj.Op.na realizację zadania z zakresu promocji.doc

12. PDFUchwała Nr X.77.11 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu.pdf

Metryczka
  • opublikowano:
    16-09-2011 10:50
    przez: Maria Bednorz
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www: