Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja Nr 18 - z dnia 20 czerwca 2012r.

DOCXUchwała Nr XVIII.146.12 w sprawie przystąpienia Gminy Kolonowskie do realizacji przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW w ramach Programu priorytetowego System zielonych inwestycji ...docx

PDFUchwała Nr XVIII.147.12 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Kolonowskie.pdf - uchylono dn.13 luty 2017 r. (Uchwała Nr XXII/184/17)

PDFUchwała Nr XVIII.148.12 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Kolonowskie oraz określenia granic ich obwodów.pdf

PDFZalacznik1 do uchwały Nr XVIII.148.12.pdf

DOCXUchwała Nr XVIII.149.12 w sprawie udzielenia pożyczki dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Karola Boromeusza..docx

PDFUchwała Nr XVIII.150.12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XVIII.151.12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2012r..pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII.151.12.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII.151.12.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII.151.12.pdf

DOCXUchwała Nr XVIII.152.12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.docx

DOCXUchwała Nr XVIII.153.12 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego M-G Biblioteki Publicznej z siedzibą w Kolonowskiem za 2011 rok.docx

DOCXUchwała Nr XVIII.154.12 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Kolonowskie za 2011 rok.docx

PDFZałącznik do uchwały Nr XVIII.154.12.pdf

DOCXUchwała Nr XVIII.155.12 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.docx

DOCXUchwała Nr XVIII.156.12 zmieniająca uchwałę w sprawie strategii integracji i polityki społecznej na lata 2004-2014.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  28-06-2012
  przez: Maria Bednorz
 • opublikowano:
  28-06-2012 09:34
  przez: Maria Bednorz
 • zmodyfikowano:
  14-06-2017 13:24
  przez: Maria Bednorz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 3961
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www: