Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Prawo miejscowe 2006

PDFUchwała Nr XXXVI.181.06 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2 dla części miasta Kolonowskie.pdf          

PDFUchwała Nr XXXVII.190.06 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnoąci za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII.191.06 w sprawie określenia regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków za rok 2006.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII.199.06 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX.200.06 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kolonowskie.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX.203.06 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umwarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy....pdf   

PDFUchwała Nr XL.211.06 w sprawie określenia regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki...pdf

PDFUchwała Nr XL.212.06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV.119.04 z dnia 29.12.2004r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców ....pdf

PDFUchwała Nr XL.213.06 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf

PDFUchwała Nr XL.216.06 w sprawie wyłączenia drogi nr 103 105 O ul.Granica w Staniszczach Małych z kategorii dróg gminnych i zaliczenie jej do kategorii dróg wewnętrznych.pdf

PDFUchwała Nr XLI.217.06 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności....pdf

PDFUchwała Nr XLI.223.06 w sprawie zmiany.pdf

PDFUchwała Nr XLII.224.06 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr MG1 dla części Miasta i Gminy Kolonowskie....pdf

PDFUchwała Nr I.5.06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr III.12.06 zmieniajaca uchwałę Nr XLI.223.06 w sprawie zmiany uchwały XXXIX.200.06 z dnia 20.06. 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gm....pdf

 

 

 

 • Opublikował: Maria Bednorz, data publikacji: 05-07-2012 12:30
 • Modyfikował: Maria Bednorz, data modyfikacji: 05-07-2012 13:22
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Bednorz
 • Data wytworzenia: 05-07-2012
 • Ilość wyświetleń: 7869
 • Link do strony: http://bip.kolonowskie.pl/2128/7876/prawo-miejscowe-2006.html
 • Opublikował: Maria Bednorz, data publikacji: 05-07-2012 12:30
 • Modyfikował: Maria Bednorz, data modyfikacji: 05-07-2012 13:22
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Bednorz
 • Data wytworzenia: 05-07-2012
 • Ilość wyświetleń: 7869
 • Link do strony: http://bip.kolonowskie.pl/2128/7876/prawo-miejscowe-2006.html
 • Data publikacji: 05-07-2012 12:30 przez: Maria Bednorz
 • Data modyfikacji: 05-07-2012 13:22 przez: Maria Bednorz
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Bednorz
 • Data wytworzenia: 05-07-2012
 • Ilość wyświetleń: 7869
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  05-07-2012, godz. 13:22:57
  Modyfikacja strony przez: Maria Bednorz
 •  
  05-07-2012, godz. 13:11:10
  Modyfikacja strony przez: Maria Bednorz
 •  
  05-07-2012, godz. 13:08:29
  Modyfikacja strony przez: Maria Bednorz
 •  
  05-07-2012, godz. 13:07:53
  Modyfikacja strony przez: Maria Bednorz
 •  
  05-07-2012, godz. 13:06:25
  Modyfikacja strony przez: Maria Bednorz
 •  
  05-07-2012, godz. 13:05:02
  Modyfikacja strony przez: Maria Bednorz
 •  
  05-07-2012, godz. 13:02:29
  Modyfikacja strony przez: Maria Bednorz
 •  
  05-07-2012, godz. 12:39:38
  Modyfikacja strony przez: Maria Bednorz
 •  
  05-07-2012, godz. 12:37:12
  Modyfikacja strony przez: Maria Bednorz
 •  
  05-07-2012, godz. 12:30:26
  Modyfikacja strony przez: Maria Bednorz
Dane adresowe:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39

 

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl