Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Podsumowanie kontroli podatkowych w roku 2012

W dniu 10 maja 2012 r. odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie losowanie przez komisję w składzie:

 1. Burmistrz Kolonowskiego – Norbert Koston
 2. Zastępca Burmistrza – Konrad Wacławczyk
 3. Skarbnik Gminy – Anna Rathmann
 4. Inspektor ds. podatków – Ewa  Żyłka
 5. Referent ds. podatków – Dominika Leja

podatników objętych kontrolą podatkową.

W wyniku losowania zostało wybranych 11 podatników z terenu Miasta i Gminy Kolonowskie.

Spórok – 1 kontrola

Staniszcze Małe – 2 kontrole

Staniszcze Wielkie – 2 kontrole

Kolonowskie – 6 kontroli

 

Po przeprowadzeniu losowania zostały wysłane zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

Kontrole zostały przeprowadzone w dniach od 28.05.- 26.06.2012 r. przez pracowników tutejszego organu podatkowego Ewę Żyłka i Dominikę Leja działających na mocy upoważnień wydanych przez Burmistrza Kolonowskiego.

            Zakresem kontroli zostały objęte budynki mieszkalne i budynki pozostałe w poszczególnych posesjach. Celem kontrolujących było zbadanie danych wykazanych w informacjach  podatkowych ze stanem faktycznym.

Po zakończeniu kontroli u poszczególnych podatników sporządzono protokół w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz kontrolujący doręczyli kontrolowanemu, co niniejszym zostało potwierdzone własnoręcznym podpisem ze wskazaniem daty.

            Wszelkie różnice zostały na miejscu skorygowane poprzez wypełnienie nowych informacji podatkowych.

Podatek od nieruchomości został zaniżony w 4 przypadkach, natomiast w 5 przypadkach podatek ten był zawyżony. U dwóch podatników nie stwierdzono różnic.

Metryczka
 • wytworzono:
  27-08-2012
  przez: Dominika Leja
 • opublikowano:
  27-08-2012 14:02
  przez: Krzysztof Laski
 • zmodyfikowano:
  27-08-2012 14:04
  przez: Krzysztof Laski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 4947
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www: