Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka społeczna

 1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kolonowskie na lata 2015 – 2020 przyjęta Uchwałą Nr XII/83/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 listopada 2015 r. PDFStrategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020.pdf
 2. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kolonowskie na lata 2016-2018 przyjęty Uchwałą Nr XVIII/140/16 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 5 września 2016 r. PDFGminny Program Wspierania rodziny na lata 2016-2018.pdf
 3. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinnie w Gminie Kolonowskie na lata 2016-2018 przyjęty Uchwałą Nr XVIII/139/16 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 5 września 2016 r. PDFGminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.pdf
 4. Programu osłonowego w zakresie dożywiania ”Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020” przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/293/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 3 lutego 2014 r. PDFUchwała Nr XXXVI 293 14 - Program-Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-20.pdf
 5. Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przyjęty Uchwałą Nr XIII/89/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. PDFGminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przyjęty Uchwałą Nr XIII8915 z dnia 29 grudnia 2015 r..pdf
 6. Programu współpracy Gminy Kolonowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016 przyjęty Uchwałą Nr XII/84/15 z dnia 23 listopada 2015 r.PDFProgramu współpracy Gminy Kolonowskie z organizacjami pozarządowymi 2016.pdf
Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2013
  przez: Krzysztof Laski
 • opublikowano:
  08-01-2013 14:31
  przez: Krzysztof Laski
 • zmodyfikowano:
  06-10-2016 10:20
  przez: Anna Bogdoł
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 4840
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×