Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn: Termomodernizacja budynków komunalnych ul. 1 Maja 2 i 40

Kolonowskie, 2013-09-06

 

Znak sprawy: Km.271.11.2013

 

 

 

INFORMACJA

o unieważnieniu postępowania

Zamawiający zawiadamia, że działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynków komunalnych ul. 1 Maja 2 i 40.

 

Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnił postępowanie gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

                                                                                                        Burmistrz Kolonowskiego

                                                                                                          mgr inż. Norbert Koston

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Tablica ogłoszeń UMiG Kolonowskie
 2. www.bip.kolonowskie.pl
 3. Wykonawcy którzy złożyli oferty
 4. a/a
Metryczka
 • wytworzono:
  06-09-2013
  przez: Piotr Leja
 • opublikowano:
  06-09-2013 10:44
  przez: Piotr Leja
 • zmodyfikowano:
  06-09-2013 10:46
  przez: Piotr Leja
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 2452
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www: