Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja Nr 12 - z dnia 23 listopada 2015 r.

PDFUchwała Nr XII.77.15 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf - utraciła moc przez: Uchwała Nr XIX/146/16 z dn. 24 października 2016 r.

PDFUchwała Nr XII.78.15 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf - utraciła moc przez: Uchwałę Nr XIX/147/16 z dn. 24 października 2016 r.

PDFUchwała Nr XII.79.15 w sprawie podatku od środków transportowych.pdf - utraciła moc przez: Uchwałę Nr XIX/148/16 z dn. 24 października 2016 r.

PDFUchwała Nr XII.80.15 w sprawie opłaty targowej.pdf

PDFUchwała Nr XII.81.15 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf

PDFUchwała Nr XII.82.15 w sprawie dopłat do odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.pdf

PDFUchwała Nr XII.83.15 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kolonowskie na lata 2015-2020.pdf

PDFUchwała Nr XII.84.15 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kolonowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o ktrórych mowa ....pdf

PDFUchwała Nr XII.86.15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr XII.87.15 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX.324.14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 19 maja 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr XII.85.15 w sprawie określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  24-11-2015
  przez: Maria Bednorz
 • opublikowano:
  24-11-2015 12:14
  przez: Maria Bednorz
 • zmodyfikowano:
  12-07-2017 12:59
  przez: Maria Bednorz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 2027
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www: