Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji Linia zasilająca WLZ, celem zasilenia w energię elektr. stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE Polska S.A. w Staniszczach Małych

Kolonowskie, dnia 11 lutego 2019 r.

GP.6733.08.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  KOLONOWSKIEGO

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1945)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 11 lutego 2019 roku wydana została decyzja nr GP.6733.08.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: zlokalizowanie wewnętrznej linii zasilającej WLZ kablem ziemnym nN YAKY, celem zasilenia w energię elektryczną stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE Polska S.A. „STANISZCZE MAŁE”.

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działkach nr: 531 I 530/3, k.m. 4, obręb Staniszcze Male.

Projekt decyzji uzgodniony został z:

Zarządcą Dróg Powiatowych – Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich:na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, pok. 8B, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 11 lutego 2019 roku

 

 

Burmistrz Kolonowskiego

Norbert Koston

Metryczka
 • wytworzono:
  11-02-2019
  przez: Arkadiusz Ulman
 • opublikowano:
  11-02-2019 12:02
  przez: Krzysztof Laski
 • zmodyfikowano:
  11-02-2019 12:05
  przez: Krzysztof Laski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 251
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×