Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Kolonowskiego o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV w Staniszczach Małych

Kolonowskie, dnia 14 maja 2019 r.

GP.6733.02.2019

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO

 O  ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1945 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym przez Pana Piotra Wysocki, zam.: ul. Rzędowicka 13, 46-380 Dobrodzień, działającego z pełnomocnictwa TAURON Dystrybucja S.A., ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, niniejszym zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającego na:

budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działkach nr: 265/1, 131, 112/2, k.m. 3, obręb Staniszcze Małe.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, pok. 8B, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 14 maja 2019 roku

 

 

Burmistrz Kolonowskiego

Norbert Koston

Metryczka
 • wytworzono:
  14-05-2019
  przez: Arkadiusz Ulman
 • opublikowano:
  14-05-2019 12:47
  przez: Krzysztof Laski
 • zmodyfikowano:
  14-05-2019 12:50
  przez: Krzysztof Laski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 137
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×