Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Kolonowskiego o wydaniu decyzji w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji transformatorowej wraz z siecią elektroenergetyczną 15kV i 0,4kV w Staniszczach Wielkich

Kolonowskie, dnia 9 lipca 2019 r.

GP.6733.03.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  KOLONOWSKIEGO

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1945)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 9 lipca 2019 roku wydana została decyzja nr GP.6733.03.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji transformatorowej 15/04kV wraz z siecią elektroenergetyczną 15kV i 0,4kV.

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działkach nr: 73, 90, 86/2, 238, k.m. 1, obręb Staniszcze Wielkie.

 

Projekt decyzji uzgodniony został z:

 

Zarządcą Dróg Powiatowych – Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich:

DO.672.11.2019.RW z dnia 17.06.2019 r.

 

Starostą Strzeleckim w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

ROŚ.673.10.2019.GK z dnia 19.06.2019 r.

 

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, pok. 8B, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 9 lipca 2019 roku

 

 

Z-ca Burmistrza Kolonowskiego

Konrad Wacławczyk

Metryczka
 • wytworzono:
  09-07-2019
  przez: Arkadiusz Ulman
 • opublikowano:
  09-07-2019 11:15
  przez: Krzysztof Laski
 • zmodyfikowano:
  09-07-2019 11:18
  przez: Krzysztof Laski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 120
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×