Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Kolonowskiego o zawieszeniu postępowania dowodowego w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV oraz kabla światłowodowego w Staniszczach Wielkich

Kolonowskie, dnia 30 lipca 2019 r.

GP.6733.06.2019

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO

 O  ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 98 § 1 oraz art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym przez Pana Michała Brzeszczak, z Kancelarii Radcy Prawnego z siedzibą: ul. Kochanowskiego 1/2, 45-091 Opole, działającego z pełnomocnictwa Pana Łukasza Gębosz – Prokurenta Samoistnego Solar Power Staniszcze Sp. z o.o. z/s w Opolu niniejszym zawiadamiam o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającego na:

budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV oraz kabla światłowodowego na terenie obejmującym działki nr 237, 73, 91/1, 92, k.m. 1, obręb Staniszcze Wielkie.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, pok. 8B, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 31 lipca 2019 roku

 

 

Burmistrz Kolonowskiego

Norbert Koston

Metryczka
 • wytworzono:
  31-07-2019
  przez: Arkadiusz Ulman
 • opublikowano:
  31-07-2019 09:16
  przez: Krzysztof Laski
 • zmodyfikowano:
  31-07-2019 09:19
  przez: Krzysztof Laski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 149
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×