Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza nr GP.6733.10.2019 o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji nr GP.6733.03.2019 dla budowy stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z siecią elektroenergetyczną 15kV i 0,4kV w miejscowości Staniszcze Wielkie

Kolonowskie, dnia 21 listopada 2019 r.

GP.6733.10.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  KOLONOWSKIEGO

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1945 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

że w dniu 21 listopada 2019 roku wydana została decyzja nr GP.6733.10.2019 w sprawie zmiany decyzji nr GP.6733.03.2019 z dnia 9 lipca 2019 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z siecią elektroenergetyczną 15kV i 0,4kV w miejscowości Staniszcze Wielkie na terenie obejmującym działki nr 90, 86/2, 73 i 238, k.m. 1, obręb Staniszcze Wielkie.

 

Zmiana dotyczy:

zmiany załącznika graficznego w części dotyczącej linii rozgraniczającej teren inwestycji

 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, pok. 8B, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 21 listopada 2019 roku

 

 • Tablice informacyjne Urząd Gminy Kolonowskie
 • BIP – Internet
 • GP/aa
Metryczka
 • wytworzono:
  21-11-2019
  przez: Arkadiusz Ulman
 • opublikowano:
  21-11-2019 07:40
  przez: Arkadiusz Ulman
 • zmodyfikowano:
  21-11-2019 07:40
  przez: Arkadiusz Ulman
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 21
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×