Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Burmistrz Kolonowskiego

Burmistrz Kolonowskiego

Norbert Koston

 

 

Od dnia 17 listopada 1998 roku stale związany z samorządem gminny.

Funkcję Burmistrza pełni od dnia 17 listopada 2005r.

 

Na stanowisko Burmistrza Kolonowskiego został wybrany w wyborach:

1 stycznia 2006 – do dnia kolejnych wyborów

12 listopada 2006r. na lata 2006-2010

21 listopada 2010r. na lata 2010-2014

30 listopada 2014r. na lata 2014-2018

W dniu 8 grudnia 2014 roku podczas sesji Rady Miejskiej w Kolonowskiem Burmistrz Norbert Koston odebrał zaświadczenie oraz złożył ślubowanie.

 

Zgodnie z art. 29 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady Miejskiej ślubowania o następującej treści:

 

„Obejmując urząd Burmistrza Gminy Kolonowskie, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.” 


Burmistrz jednoosobowo sprawuje władzę wykonawczą, realizując uchwały Rady Miejskiej i kierując bieżącymi sprawami gminy. W realizacji zadań pomagają mu wybrani przez niego zastępca, sekretarz, skarbnik, pracownicy urzędu i pełnomocnicy.


Burmistrz wykonuje czynności zastrzeżone dla niego w przepisach szczególnych, a w szczególności:

 

 1. Nadzór nad bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem;

 2. Reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz;

 3. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;

 4. Podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz Urzędu;

 5. Nadzorowanie realizacji zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji publicznej realizowanych w ramach Gminy i współpraca w tym zakresie z organami administracji rządowej i samorządowej;

 6. Upoważnianie zastępcy burmistrza i innych pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji, o których mowa w ust. 3;

 7. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

 8. Zatwierdzanie zakresów czynności pracowników;

 9. Ogłaszanie uchwały budżetowej gminy i sprawozdania z jej wykonania;

 10. Tworzenie straży miejskiej i nadzorowanie jej działalności;

 11. Wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy;

 12. Organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;

 13. Informowanie Wojewody  zamiarze przystąpienia gminy do związku komunalnego;

 14. Przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady Miejskiej w terminie 7 dni od jej podjęcia, a uchwał budżetowych w tym samym trybie do RIO w Opolu;

 15. Wykonywanie uchwał Rady Miejskiej;

 16. Składanie Radzie Miejskiej okresowych sprawozdań z realizacji zadań Urzędu;

 17. Powierzanie z-cy Burmistrza prowadzenie spraw Gminy w swoim imieniu;

 18. Powoływanie rzecznika dyscyplinarnego;

 19. Nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami samorządowymi w ramach prowadzonej polityki kadrowej.

 • Opublikował: Maria Bednorz, data publikacji: 03-01-2006 13:53
 • Modyfikował: Anna Bogdoł, data modyfikacji: 23-05-2016 08:01
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Norbert koston
 • Ilość wyświetleń: 12558
 • Link do strony: http://bip.kolonowskie.pl/998/6932/burmistrz-kolonowskiego.html
 • Opublikował: Maria Bednorz, data publikacji: 03-01-2006 13:53
 • Modyfikował: Anna Bogdoł, data modyfikacji: 23-05-2016 08:01
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Norbert koston
 • Ilość wyświetleń: 12558
 • Link do strony: http://bip.kolonowskie.pl/998/6932/burmistrz-kolonowskiego.html
 • Dokument obowiązuje od 2016-05-23
 • Data publikacji: 03-01-2006 13:53 przez: Maria Bednorz
 • Modyfikował: Anna Bogdoł
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Norbert koston
 • Ilość wyświetleń: 12558
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  23-05-2016, godz. 08:01:23
  Modyfikacja strony przez: Anna Bogdoł
 •  
  27-08-2015, godz. 11:32:03
  Modyfikacja strony przez: Maria Bednorz
 •  
  03-01-2006, godz. 13:53:02
  Modyfikacja strony przez: Maria Bednorz
Dane adresowe:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39

 

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl