Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian treści

 1. Wybory 2024
  Data modyfikacji: 07-12-2023 15:02
 2. Ogłoszenie Burmistrza Kolonowskiego z dnia 28 listopada 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów elektrowni słonecznej w mieście Kolonowskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Data modyfikacji: 04-12-2023 09:42
 3. Informacja Nr GLZUZ.3.4210.341.2023.KW Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych
  Data modyfikacji: 01-12-2023 12:22
 4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Data modyfikacji: 28-11-2023 09:47
 5. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego - „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole”
  Data modyfikacji: 27-11-2023 10:54
 6. Zarządzenia burmistrza 2023
  Data modyfikacji: 23-11-2023 13:24
 7. Zarządzenie Nr Or.0050.125.2023 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 7 listopada 2023 r. w nabycia przez Gminę Kolonowskie nieruchomości przeznaczonej na realizację celu publicznego
  Data modyfikacji: 23-11-2023 13:23
 8. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole”
  Data modyfikacji: 22-11-2023 11:26
 9. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla zadania inwestycyjnego: „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole”
  Data modyfikacji: 21-11-2023 09:34
 10. Zarządzenie Nr Or.0050.128.2023 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Data modyfikacji: 20-11-2023 14:09