Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian treści

 1. Zarządzenie Nr Or.0050.11.2023 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 31 stycznia 2023 r.w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym.
  Data modyfikacji: 01-02-2023 14:07
 2. Zarządzenia burmistrza 2023
  Data modyfikacji: 31-01-2023 14:46
 3. Zarządzenie Nr Or.0050.12.2023 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym.
  Data utworzenia: 31-01-2023 14:46
 4. Rekrutacja do przedszkola/oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024
  Data modyfikacji: 31-01-2023 13:43
 5. Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2023/2024
  Data modyfikacji: 31-01-2023 13:36
 6. Zarządzenie Nr Or.0050.6.2023 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
  Data modyfikacji: 31-01-2023 13:12
 7. Przekazanie dotacji celowej z budżetu Gminy Kolonowskie na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w roku 2023
  Data modyfikacji: 31-01-2023 11:54
 8. Uchwała nr 48/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kolonowskie
  Data modyfikacji: 31-01-2023 09:43
 9. Uchwała nr 47/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Kolonowskie na 2023 r.
  Data modyfikacji: 31-01-2023 09:36
 10. Zarządzenie Nr Or.0050.7.2023 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek wynajmu pomieszczeń służących do prowadzenia działalności kulturalnej i sportowej w budynkach stanowiących własność Gminy Kolonowskie.
  Data utworzenia: 26-01-2023 09:04