Przejdź do treści strony WCAG

Rejestr zmian treści

 1. Zarządzenia Burmistrza 2020
  Data modyfikacji: 03-07-2020 08:25
 2. Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.68.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
  Data modyfikacji: 03-07-2020 08:24
 3. Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.67.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego.
  Data utworzenia: 03-07-2020 08:17
 4. Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.65.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
  Data utworzenia: 03-07-2020 08:13
 5. Urlop Przewodniczącego Rady Miejskiej Kolonowskiego 2020
  Data modyfikacji: 03-07-2020 07:17
 6. Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.60.2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
  Data utworzenia: 02-07-2020 14:06
 7. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
  Data modyfikacji: 02-07-2020 09:14
 8. Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 20kV w miejscowości Staniszcze Wielkie na dz. nr 229, 73, 122
  Data modyfikacji: 02-07-2020 07:33
 9. Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.59.2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem za 2019 rok.
  Data utworzenia: 01-07-2020 11:14
 10. Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie kablowej linii zasilającej stację bazową telefonii komórkowej sieci Play nr „STR7005G”
  Data modyfikacji: 30-06-2020 08:31