Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian treści

 1. Zarządzenia Burmistrza 2022
  Data modyfikacji: 26-09-2022 15:40
 2. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.105.2022 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kolonowskie, wnoszonej jako wkład niepieniężny (aport) do SIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Data utworzenia: 26-09-2022 15:39
 3. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.104.2022 z dnia 20 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2022 rok oraz zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  Data utworzenia: 26-09-2022 11:45
 4. Gmk.009 - Dodatek do innych źródeł ciepła
  Data modyfikacji: 22-09-2022 12:45
 5. Stanowisko ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Data modyfikacji: 22-09-2022 12:44
 6. Gmk.008 - Dodatek węglowy
  Data modyfikacji: 22-09-2022 11:13
 7. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.101.2022 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie powierzenia Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kolonowskiem realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kolonowskiem
  Data utworzenia: 21-09-2022 14:31
 8. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.97.2022 z dnia 1 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu inwentaryzacji przeprowadzanej w 2022 r. oraz powołania zespołów spisowych do jej przeprowadzenia
  Data utworzenia: 21-09-2022 14:27
 9. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.100.2022 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie uruchomienia środków z rezerwy celowej ( oświatowej) budżetu gminy w 2022 roku
  Data utworzenia: 21-09-2022 14:23
 10. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.94.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem
  Data utworzenia: 21-09-2022 14:20