Przejdź do treści strony WCAG

Rejestr zmian treści

 1. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Kolonowskie przeznaczonej do sprzedaży - działki ewidencyjne nr 1570-3 i 1124 obręb Kolonowskie
  Data modyfikacji: 29-05-2020 10:35
 2. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Kolonowskie przeznaczonej do sprzedaży - działki ewidencyjne nr 1570-1 i 1570-2 obręb Kolonowskie
  Data modyfikacji: 29-05-2020 10:33
 3. Informacje wynikające z art. 37 ust. 2 ustawy o finansach publicznych za 2019 rok
  Data modyfikacji: 28-05-2020 12:57
 4. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku
  Data modyfikacji: 27-05-2020 11:56
 5. Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Kolonowskie
  Data modyfikacji: 25-05-2020 15:32
 6. Pomoc dla przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
  Data modyfikacji: 25-05-2020 14:21
 7. Zarządzenia Burmistrza 2020
  Data modyfikacji: 25-05-2020 08:39
 8. Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.41.2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany planów wydatków jednostek budżetowych Gminy Kolonowskie na 2020 rok.
  Data utworzenia: 25-05-2020 08:38
 9. Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.40.2020 z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kolonowskiem.
  Data utworzenia: 21-05-2020 10:04
 10. Przebudowa drogi gminnej - ul. Nowa w Kolonowskiem
  Data modyfikacji: 19-05-2020 12:53