Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian treści

 1. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2023
  Data modyfikacji: 03-02-2023 10:57
 2. Zarządzenie Nr Or.0050.11.2023 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 31 stycznia 2023 r.w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym.
  Data modyfikacji: 01-02-2023 14:07
 3. Zarządzenia burmistrza 2023
  Data modyfikacji: 31-01-2023 14:46
 4. Zarządzenie Nr Or.0050.12.2023 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym.
  Data utworzenia: 31-01-2023 14:46
 5. Rekrutacja do przedszkola/oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024
  Data modyfikacji: 31-01-2023 13:43
 6. Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2023/2024
  Data modyfikacji: 31-01-2023 13:36
 7. Zarządzenie Nr Or.0050.6.2023 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
  Data modyfikacji: 31-01-2023 13:12
 8. Przekazanie dotacji celowej z budżetu Gminy Kolonowskie na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w roku 2023
  Data modyfikacji: 31-01-2023 11:54
 9. Uchwała nr 48/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kolonowskie
  Data modyfikacji: 31-01-2023 09:43
 10. Uchwała nr 47/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Kolonowskie na 2023 r.
  Data modyfikacji: 31-01-2023 09:36