Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian treści

 1. Ogłoszenie Burmistrza Kolonowskiego z dnia 28 listopada 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów elektrowni słonecznej w mieście Kolonowskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Data modyfikacji: 28-11-2023 11:07
 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Data modyfikacji: 28-11-2023 09:47
 3. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego - „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole”
  Data modyfikacji: 27-11-2023 10:54
 4. Zarządzenia burmistrza 2023
  Data modyfikacji: 23-11-2023 13:24
 5. Zarządzenie Nr Or.0050.125.2023 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 7 listopada 2023 r. w nabycia przez Gminę Kolonowskie nieruchomości przeznaczonej na realizację celu publicznego
  Data modyfikacji: 23-11-2023 13:23
 6. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole”
  Data modyfikacji: 22-11-2023 11:26
 7. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla zadania inwestycyjnego: „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole”
  Data modyfikacji: 21-11-2023 09:34
 8. Zarządzenie Nr Or.0050.128.2023 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Data modyfikacji: 20-11-2023 14:09
 9. Zarządzenie Nr Or.0050.131.2023 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolonowskiem
  Data modyfikacji: 20-11-2023 14:04
 10. Zarządzenie Nr Or.0050.132.2023 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 16 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek wynajmu pomieszczeń służących do prowadzenia działalności kulturalnej i sportowej w budynkach stanowiących własność Gminy Kolonowskie
  Data modyfikacji: 20-11-2023 13:51