Przejdź do treści strony WCAG

Rejestr zmian treści

 1. Zarządzenia Burmistrza 2020
  Data modyfikacji: 07-07-2020 14:45
 2. Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.72.2020 z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr Or.0050.81.2015
  Data utworzenia: 07-07-2020 14:45
 3. Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.71.2020 z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 119/2011
  Data utworzenia: 07-07-2020 14:42
 4. Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.37.2020 z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.0050.73.2017 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 24 maja 2017 r. dotyczącego zasad rachunkowości podatków i opłat
  Data utworzenia: 07-07-2020 14:14
 5. Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.46.2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kolonowskie
  Data utworzenia: 07-07-2020 14:07
 6. Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.45.2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kolonowskie
  Data utworzenia: 07-07-2020 14:00
 7. Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.44.2020 z dnia 29 maja 2020 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kolonowskie
  Data utworzenia: 07-07-2020 13:53
 8. Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.43.2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kolonowskie
  Data modyfikacji: 07-07-2020 13:29
 9. Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.61.2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem
  Data utworzenia: 07-07-2020 09:39
 10. Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.57.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2020 r.
  Data utworzenia: 07-07-2020 09:17