Przejdź do treści strony WCAG

Rejestr zmian treści

 1. Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.58.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji wizytującej lokale zgłoszone jako miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
  Data modyfikacji: 06-07-2020 14:47
 2. Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.64.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2020 r.
  Data modyfikacji: 06-07-2020 14:37
 3. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
  Data modyfikacji: 06-07-2020 13:40
 4. Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.68.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
  Data modyfikacji: 03-07-2020 08:24
 5. Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.67.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego.
  Data utworzenia: 03-07-2020 08:17
 6. Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.65.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
  Data utworzenia: 03-07-2020 08:13
 7. Urlop Przewodniczącego Rady Miejskiej Kolonowskiego 2020
  Data modyfikacji: 03-07-2020 07:17
 8. Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.60.2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
  Data utworzenia: 02-07-2020 14:06
 9. Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 20kV w miejscowości Staniszcze Wielkie na dz. nr 229, 73, 122
  Data modyfikacji: 02-07-2020 07:33
 10. Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.59.2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem za 2019 rok.
  Data utworzenia: 01-07-2020 11:14