Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian treści

 1. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.92.2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”
  Data utworzenia: 07-10-2021 13:24
 2. Obwieszczenie Burmistrza nr GP.6733.01.2021 z dnia 7.10.2021 o zakończeniu postepowania w sprawy lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej oświetlenia ulicznego 0,23kV wraz ze słupami oświetleniowymi
  Data modyfikacji: 07-10-2021 11:04
 3. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK FINANSOWY 2021
  Data modyfikacji: 07-10-2021 10:35
 4. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Kolonowskiego za 2020 r.
  Data modyfikacji: 06-10-2021 11:21
 5. Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu za 2020 r.
  Data modyfikacji: 06-10-2021 11:20
 6. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.94.2021 z dnia 5 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kolonowskie
  Data utworzenia: 05-10-2021 14:31
 7. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.91.2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego oraz oceny zmiany wniosków z funduszu sołeckiego
  Data utworzenia: 04-10-2021 08:48
 8. Uchwała Nr XX/155/16 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy
  Data modyfikacji: 30-09-2021 12:49
 9. Uchwała Nr XVII/129/16 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Kolonowskie za 2015 r
  Data modyfikacji: 30-09-2021 11:50
 10. Uchwała Nr XVII/130/16 w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
  Data modyfikacji: 30-09-2021 08:20