Przejdź do treści strony WCAG

Rejestr zmian treści

 1. Zarządzenie Burmistrza Nr 34_2010 W sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działkach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz opiniowania wniosków kredytowych na ...
  Data modyfikacji: 30-06-2011 08:51
 2. Zarządzenie Burmistrza Nr 33_2010 W sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2010rok.
  Data modyfikacji: 30-06-2011 08:39
 3. Zarządzenie Burmistrza Nr 32_2010 W sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Urzedu Miasta i Gminy w Kolonowskiem.
  Data modyfikacji: 30-06-2011 08:15
 4. Zarządzenie Burmistrza Nr 31_2010 W sprawie zmian planów wydatków jednostek budżetowych Gminy Kolonowskie na 2010 rok.
  Data modyfikacji: 30-06-2011 08:14
 5. Zarządzenie Burmistrza Nr 30_2010 w spraiwe powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kolonowskiem.
  Data modyfikacji: 30-06-2011 08:12
 6. Zarządzenie Burmistrza Nr 29_2010 W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Staniszczach Małych - Spórok.
  Data modyfikacji: 30-06-2011 08:11
 7. Zarządzenie Burmistrza Nr 28_2010 W sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.
  Data modyfikacji: 30-06-2011 08:06
 8. Zarządzenie Burmistrza Nr 28a_2010 W sprawie powołania gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach domowych i rolnych spowodowanych powodzią.
  Data modyfikacji: 30-06-2011 08:05
 9. Zarządzenie Burmistrza Nr 27_2010 W sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2010 rok.
  Data modyfikacji: 30-06-2011 08:01
 10. Zarządzenie Burmistrza Nr 26_2010 W sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kolonowskie
  Data modyfikacji: 29-06-2011 14:39