Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok"

Kolonowskie, 15 listopada 2021 r.

Burmistrz Kolonowskiego
zarządza konsultacje projektu
„Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok"

 

Zapraszamy mieszkańców Gminy Kolonowskie do udziału w konsultacjach

„Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok"

 

Cel konsultacji: zebranie opinii, uwag i propozycji dotyczących projektu „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok"
Osoby uprawnione: mieszkańcy Gminy Kolonowskie
Termin konsultacji: od dnia 15.11.2021r. do dnia 23.11.2021r.
Forma konsultacji: zgłaszanie drogą elektroniczną lub pocztową uwag do projektu na formularzu konsultacyjnym za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej na adres na adres: e-mail: 
  • w formie pisemnej na adres : Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie

 

Załączniki:

PDFGMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY KOLONOWSKIE NA ROK 2022.pdf

PDFZarządzenie.Or.0050.105.2021.2021-11-02.pdf

PDFFormularz konsultacyjny.pdf