Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w dniu 19.11.2021 r.

Kolonowskie, 22.11.2021

Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 19 listopada 2021 roku na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kolonowskie

Pierwszy ograniczony przetarg ustny z dnia 19.11.2021 r. działki nr 553/12 z karty mapy 4, obręb Staniszcze Małe o powierzchni 0,0092 ha, położonej pomiędzy ul. Szkolną a ul. Ks. Gajdy. Miejsce przeprowadzenia przetargu Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39

Liczba osób dopuszczonych do przetargu 1
Cena wywoławcza 4 797,00  zł
Cena osiągnięta w przetargu 4 900,00 zł
Nabywca nieruchomości: Jan Puzik

Pierwszy nieograniczony przetarg ustny z dnia 19.11.2021 r. na sprzedaż niezabudowanej działki nr 901/10 z karty mapy 3, obręb Kolonowskie o powierzchni 0,4309 ha, przy ul. Brzozowej w Kolonowskiem. Miejsce przeprowadzenia przetargu Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39

Liczba osób dopuszczonych do przetargu 1
Cena wywoławcza 445 260  zł
Cena osiągnięta w przetargu 449 720,00 zł
Nabywca nieruchomości: p. Agnieszka Dudarewicz

Pierwszy nieograniczony przetarg ustny z dnia 19.11.2021 r. na sprzedaż zabudowanej działki nr 433/2 z karty mapy 1, obręb Kolonowskie o powierzchni 0,4090 ha przy ul. Ks. Czerwionki 46 w Kolonowskiem zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 157,00 m2 i powierzchni użytkowej 206,00m2 oraz sprzedaż niezabudowanych działek 433/3, 433/4 i 433/5 z karty mapy 1, obręb Kolonowskie o powierzchni 0,2510 ha przy ul. Ks. Czerwionki  w Kolonowskiem. Miejsce przeprowadzenia przetargu Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 0
Cena wywoławcza 502 150,00 zł
W ustalonym terminie nikt nie wpłacił wadium oraz nie zgłosił udziału w przetargu związku z tym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z §12 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości informację o wyniku przetargu wywiesza się na okres 7 dni.

Przewodniczący Komisji

Przetargowej

Konrad Wacławczyk

PDFInformacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w dniu 19.11.2021 r.pdf