Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrola opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb)

ZAWIADOMIENIE DOT. KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)

Burmistrz Gminy Kolonowskie informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021 poz. 888 tj.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W celu aktualizacji ewidencji, zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Kolonowskie posiadających zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, o wypełnienie zgłoszenia i niezwłoczne dostarczenie go do Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie lub do sołtysów wsi w terminie do 28 lutego 2022 roku.

Jednocześnie informuję, że podczas przeprowadzania kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych, będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kolonowskie.

Do powyższej kontroli przystąpimy z dniem 1 lipca 2022 roku.

Ponadto informujemy, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych mogą to uczynić niezwłocznie.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych są n/w przedsiębiorstwa:

  1. Kanalizacja Gminy Kolonowskie KGK sp. z o.o., 47-110 Kolonowskie ul. Kolejowa 8
  2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Antoniowie, 46- 040 Ozimek ul.  Powstańców Śląskich 54

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie – pokój 6 oraz na stronie internetowej.

Pouczamy, iż zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

UWAGA! W przypadku nieruchomości podłączonej do kanalizacji zgłoszenie nie obowiązuje.

PDFZgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf (192,72KB)
DOCXZgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.docx (38,50KB)