Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawo miejscowe 2022

PDFUchwała Nr XXXV/295/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kolonowskie na 2022 rok (632,58KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXXV/292/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/137/20 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie (258,30KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXXIV/290/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2022 rok (2,23MB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXXIV/288/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych (255,16KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXXIV/285/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/137/20 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie (252,58KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXXIV/284/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie opłaty targowej (260,81KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXXIV/283/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie podatku od środków transportowych (360,76KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXXIV/282/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (266,98KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXXIII/280/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2022 rok (2,24MB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXXII/278/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2022 rok (1,94MB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXXI/275/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2022 rok (1,51MB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXX/273/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2022 rok (2,13MB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXX/269/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kolonowskie (260,94KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXVIII/254/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2022 rok (2,18MB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj 

PDFUchwała Nr XXVIII/252/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (433,97KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj 

PDFUchwała Nr XXVIII/251/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (472,12KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj 

PDFUchwała Nr XXVIII/248/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/285/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania (268,66KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj 

PDFUchwała Nr XXVIII/246/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolonowskie w 2022 roku (557,46KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj 

PDFUchwała Nr XXVIII/245/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę (250,71KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj 

PDFUchwała Nr XXVII/243/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/228/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (1,16MB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj 

PDFUchwała Nr XXVII/242/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych (501,51KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj 

PDFUchwała Nr XXVII/237/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2022 rok (1,33MB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj