Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Staniszcze Wielkie

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:
Gmina Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, NIP 7561881013;
e-mail: umig@kolonowskie.pl

zaprasza do złożenia oferty

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Staniszcze Wielkie składającego się z następujących elementów:

L.P. NAZWA ILOŚĆ
1. Nożyce hydrauliczne RSU 210 PLUS E-Force
- rozwarcie ostrzy: 210 mm
- waga: 23,5 kg
- klasyfikacja EN: CC 200-K-23,5
- wydajność cięcia: 1K-2K-3K-4K-5K
- klasa cięcia NFPA: A8/B9/C8/D9/E9/F4
1 szt.
2. Rozpieracz ramieniowy WEBER SP 53 BS E-Force 
- min. siła rozpierania: 53 kN
- rozwarcie ramion: 800 mm
- max. siła ciągnięcia: 79 kN
- waga: 24,1 kg
- klasyfikacja EN: BS 53/800-24,2
1 szt.
3. Bateria 28/5 Ah  4 szt.
4. Zasilacz 230 V z kablem 1 szt.
5. Ładowarka 230 V 1 szt.
6. Mata narzędziowa (pole sprzętowe) 1 szt.

 

3. Termin realizacji zamówienia:
Do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

4. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub elektronicznej i przesłać na adres Zamawiającego pocztą lub skan oferty mailem.

5. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej (skan podpisanej oferty w pliku pdf) oraz przesłać na adres mailowy: umig@kolonowskie.pl lub przesłać na adres: Gmina Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie w terminie do 12 kwietnia 2022 do godz. 15:00.

6. Kryterium oceny ofert:
Cena 100% podana w załączniku nr 1 (formularz ofertowy) do zapytania ofertowego.

7. Warunki płatności:
Do 14 dni od dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku i podpisaniu protokołu odbioru.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Grzegorz Hurek - 606728914

9. Załączniki do zapytania ofertowego:
1.    załącznik nr 1: Formularz ofertowy

10. Informacje dodatkowe:
W przypadku przekroczenia budżetu, Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w dowolnej części lub rezygnację z poszczególnych produktów.
 

PDFDostawa zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Staniszcze Wielkie.pdf (454,06KB)
DOCXFormularz ofertowy - Dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Staniszcze Wielkie.docx (14,55KB)

PDFWybór dostawcy - Dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Staniszcze Wielkie.pdf (170,99KB)