Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Kolonowskiego o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolonowskie

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Kolonowskiego

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolonowskie

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485), w związku Uchwały nr XXIX/258/22 z dnia 04.04.2022 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji zawiadamiam, że

w dniach od 22 sierpnia 2022 r. do 21 września 2022 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolonowskie.

1. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

  • spotkania konsultacyjnego podczas którego omówiony zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolonowskie, podczas spotkania zbierane będą uwagi do projektu dokumentu. Spotkanie zaplanowano na dzień 30 sierpnia 2022 r. na godzinę 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie, ul. ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie;
  • zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, w czasie udostępnienia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie www.kolonowskie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kolonowskie.pl oraz dostępnego w siedzibie Miasta i Gminy Kolonowskie, ul. ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie który należy przesłać na adres umig@kolonowskie.pl lub złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie.
  • zbierania uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie www.kolonowskie.pl – link: https://ankieta.deltapartner.org.pl/formularz_konsult_kolonowskie

2. Projekt wraz z załącznikami oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w dniach od 22 sierpnia 2022 r. do 21 września 2022 r.:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kolonowskie.pl i na stronie Internetowej Miasta i Gminy Kolonowskie www.kolonowskie.pl;
  • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie, ul. ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, w godzinach pracy urzędu;

3. Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (wypełnione formularze) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2022 r. (decyduje data wpływu):

  • drogą elektroniczną na adres: umig@kolonowskie.pl
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie, ul. ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie,
  • w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie, ul. ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, w godzinach pracy urzędu
  • podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 30 sierpnia 2022 r.

4. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych Miasta i Gminy Kolonowskie www.bip.kolonowskie.pl oraz www.kolonowskie.pl.