Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Informujemy, że Gmina Kolonowskie otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 8 500,00 zł na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi oraz organizacji działań promujących czytelnictwo w placówkach wychowania przedszkolnego, zakupu książek będących nowościami wydawniczymi (książek niebędących podręcznikami), zakupu nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych oraz organizacji działań promujących czytelnictwo w szkołach w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”  

Kwota dotacji stanowi 80,00% kosztów realizacji zadania, natomiast organ prowadzący tj. Gmina Kolonowskie zapewnia finansowy wkład własny stanowiący co najmniej 20,00% kosztów realizacji zadania.  
 

Lista placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w 2022 r.
na realizację zadania w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”:

 

Lp.

Nazwa i adres placówki

Całkowity
koszt
zadania

Wkład
własny
gminy

Kwota wsparcia
otrzymana
z programu
rządowego

1.

Przedszkole Publiczne Nr 1
w Kolonowskiem
ul. Ks. Czerwionki 16
47-110 Kolonowskie

3 750,00 zł

750,00 zł

3 000,00 zł

2.

Przedszkole Publiczne
w Staniszczach Wielkich
ul. Kościelna 15
47-113 Kolonowskie

1 875,00 zł

375,00 zł

1 500,00 zł

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe-Spórok
im. Św. Jacka
ul. Szkolna 1
47-113 Staniszcze Małe

5 000,00 zł

1 000,00 zł

4 000,00 zł

RAZEM:

10 625,00 zł

2 125,00 zł

8 500,00 zł

 

PDFLista placówek - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.pdf (190,60KB)