Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Drugi ograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki nr 25/5 z karty mapy 1, obręb Kolonowskie o łącznej powierzchni 0,0400 ha, w niedalekim sąsiedztwie ul. Myślinieckiej w Kolonowskiem

BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO
ogłasza
DRUGI OGRANICZONY PRZETARG USTNY

Na sprzedaż niezabudowanej działki nr 25/5 z karty mapy 1, obręb Kolonowskie o łącznej powierzchni 0,0400 ha, w niedalekim sąsiedztwie ul. Myślinieckiej w Kolonowskiem. Działka zapisana jest w księdze wieczystej numer OP1S/00056893/1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MN- tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Opisana wyżej nieruchomość jest bez obciążeń.

Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej nie może ona stanowić samodzielnej działki, dla tego została przeznaczona do sprzedaży na poszerzenie sąsiednich działek. W związku z powyższym w przetargu na sprzedaż działki może wziąć udział ograniczona liczba osób tj. właściciele oraz użytkownicy wieczyści działek:

nr 25/2, nr 26

W przypadku gdy działka posiadałaby kilku właścicieli to przystępują oni do przetargu wspólnie, lub poprzez jednego współwłaściciela posiadającego pełnomocnictwo wszystkich pozostałych współwłaścicieli.

Cena wywoławcza działki: 14 091,00 zł + 23%VAT 4 209,00 zł = 18 300,00 zł (brutto)

Wadium ustalono w wysokości 2 700 zł (brutto).

Przetarg odbędzie się 28 grudnia 2022 r. godz. 10:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem.

Osoby, które zamierzają przystąpić do przetargu zobowiązane są:

  • Zgłosić pisemnie w tut. Urzędzie swoje uczestnictwo w przetargu w terminie do dnia 21 grudnia 2022 r.
  • Wpłacić wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie Nr 31 8909 1016 2001 0005 9864 0004 Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem 0/Kolonowskie najpóźniej do dnia 21 grudnia 2022 r.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone jego uczestnikom, a osobie, która wygra przetarg zaliczone na poczet ceny lub ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Cena podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem, pokój nr 6, tel. 77 500 56 34

Kolonowskie, 23.11.2022 r.

Burmistrz Kolonowskiego
Norbert Koston

PDFDrugi ograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki nr 25-5 z karty mapy 1 obręb Kolonowskie o łącznej powierzchni 00400 ha w niedalekim sąsiedztwie ul. Myślinieckiej w Kolonowskiem.pdf (294,53KB)