Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Kolonowskiego ogłasza drugi ograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki gruntowej nr 108/2 z karty mapy 1, obrębu Kolonowskie o powierzchni ogólnej 0,0230 ha. Działka położona, przy ul. Opolskiej w Kolonowskiem.

BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO
ogłasza
DRUGI OGRANICZONY PRZETARG USTNY

Na sprzedaż niezabudowanej działki gruntowej nr 108/2 z karty mapy 1, obrębu Kolonowskie o powierzchni ogólnej 0,0230 ha. Działka położona, przy ul. Opolskiej w Kolonowskiem. Działka zapisana jest w księdze wieczystej nr OP1S/00056893/1.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: UCk- tereny usług komercyjnych obsługi komunikacji (ok. 85,70%), KUZ- tereny dróg i ulic publicznych (ok.14,30%)

Z uwagi na kształt, powierzchnię oraz ukształtowanie terenu nie może ona stanowić samodzielnej działki, dlatego została przeznaczona do sprzedaży na poszerzenie sąsiednich działek.

W związku z powyższym w przetargu na sprzedaż działki może wziąć udział ograniczona liczba osób tj. właściciele oraz użytkownicy wieczyści działek:

nr 109/3, nr 108/5, nr 60, nr 107/2

W przypadku gdy działka posiadałaby kilku właścicieli to przystępują oni do przetargu wspólnie, lub poprzez jednego współwłaściciela posiadającego pełnomocnictwo wszystkich pozostałych współwłaścicieli.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 9 900,00 + 23%VAT 2 277,00 = 12 177,00 zł (brutto)

Wadium ustalono w wysokości 1800,00 zł.

Przetarg odbędzie się 28 grudnia 2022 o godz. 10:30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem.

Osoby, które zamierzają przystąpić do przetargu zobowiązane są:

  • Zgłosić pisemnie w tut. Urzędzie swoje uczestnictwo w przetargu w terminie do dnia 21 grudnia 2022 r.
  • Wpłacić wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie Nr 31 8909 1016 2001 0005 9864 0004 Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem 0/Kolonowskie najpóźniej do dnia 21 grudnia 2022 r.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone jego uczestnikom, a osobie, która wygra przetarg zaliczone na poczet ceny lub ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Cena podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem, pokój nr 6, tel. 77 500 56 34

Kolonowskie 23.11.2022 r.

Burmistrz Kolonowskiego
Norbert Koston

PDFDrugi ograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki gruntowej nr 108-2 z karty mapy 1 obrębu Kolonowskie o powierzchni ogólnej 00230 ha.pdf (284,41KB)