Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Kolonowskie na lata 2023 – 2026 z perspektywą do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2022.2000), Gmina Kolonowskie informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Kolonowskie na lata 2023 – 2026 z perspektywą do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”.

Projekt dokumentu jest dostępny:

  1. W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kolonowskie: Informacja publiczna www.kolonowskie.pl ,
  2. W wersji drukowanej w siedzibie Gminy Kolonowskie, ul. ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, pok. 6a w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – czwartek 7.00 – 15.00, piątek 7.00 – 14.00), wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznie pod numerem telefonu: 77 4611 140 w. 48

Uwagi i wnioski do konsultowanego projektu można składać w terminie 16.12.2022-05.01.2022r:

  1. w formie pisemnej - drogą pocztową na adres: Gminy Kolonowskie, ul. ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - na adres e-mail: umig@kolonowskie.pl

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania uwag i propozycji zmian do dokumentu. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Kolonowskiego Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

PDFPrognoza_POŚ_G_Kolonowskie.pdf (4,78MB)
PDFPOŚ_Kolonowskie_2023-2026.pdf (6,48MB)