Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawo miejscowe 2023

PDFUchwała Nr XLIV/366/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie (299,87KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XLIV/362/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2023 r. (1,66MB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XLIV/360/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie podatku od środków transportowych (408,74KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XLIV/359/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (312,71KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XLIV/358/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kolonowskie" (444,03KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XLIV/357/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Gminy Kolonowskie" (447,94KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XLIV/356/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej, dla lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej przez SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. (335,32KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XLIV/354/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/136/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolonowskie (315,60KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XLIV/354/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/136/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolonowskie (315,60KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XLIII/353/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kolonowskie na 2023 rok (1,26MB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XLII/350/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kolonowskie na 2023 rok (1 000,41KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XLI/343/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego (261,81KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XLI/342/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/325/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego dnia 15 maja 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Kolonowskie, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych (256,48KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XLI/340/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2023 rok (1,53MB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XL/331/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kolonowskie na 2023 r. (809,33KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXXIX/327/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2023 rok (980,19KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXXIX/325/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Kolonowskie, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych (264,78KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXXIX/324/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/136/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolonowskie (269,15KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXXVIII/322/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/285/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania (268,53KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXXVII/315/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2023 rok (1,88MB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXXVII/313/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 6 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie (259,08KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXXVII/312/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie użytków ekologicznych (539,49KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXXVII/307/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/285/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania (268,40KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXXVII/306/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (263,48KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXXVII/305/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (262,19KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXXVII/304/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolonowskie w 2023 r. (572,95KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXXVII/302/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/190/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, zmienioną uchwałą nr IV/20/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 9 lutego 2015 r., zmienioną uchwałą Nr VII/68/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 września 2019 r. oraz zmienioną uchwałą Nr X/94/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. (262,49KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXXVII/301/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 6 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych (259,05KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XXXVI/300/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolonowskie na 2023 rok (3,12MB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj