Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Kolonowskie przeznaczonej do sprzedaży - działka ewidencyjna 25/5 Kolonowskie

  Kolonowskie, 21.02.2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KOLONOWSKIE
P
RZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Oznaczenie  nieruch.

Według :

KW

OP1S/00056893/1

Ewidencja gruntów

Działka ewidencyjna nr 25/5 AM-1 obręb Kolonowskie

Powierzchnia działki w ha

0,0400

Opis i położenie nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem

- symbolem MN- tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Forma sprzedaży lub oddania nieruchomości

Sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarowaniu nieruchomościami ( Dz.U. z 2021 roku poz. 234.)

Do dnia 04.04.2023 r.

Cena nieruchomości w zł

 

18 300,00 + 23% VAT 4 209,00 = 22 509,00 zł (brutto)

PDFwykaz nieruchomości 25-5.-2023-sig.pdf (313,14KB)