Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pierwszy ograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki nr 25/5 z karty mapy 1, obręb Kolonowskie o łącznej powierzchni 0,0400 ha w niedalekim sąsiedztwie ul. Myślinieckiej w Kolonowskiem

BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO
ogłasza
PIERWSZY OGRANICZONY PRZETARG USTNY

Na sprzedaż niezabudowanej działki nr 25/5 z karty mapy 1, obręb Kolonowskie o łącznej powierzchni 0,0400 ha, w niedalekim sąsiedztwie ul. Myślinieckiej w Kolonowskiem. Działka zapisana jest w księdze wieczystej numer OP1S/00056893/1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MN- tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Opisana wyżej nieruchomość jest bez obciążeń.
Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej nie może ona stanowić samodzielnej działki, dla tego została przeznaczona do sprzedaży na poszerzenie sąsiednich działek.
W związku z powyższym w przetargu na sprzedaż działki może wziąć udział ograniczona liczba osób tj. właściciele oraz użytkownicy wieczyści działek:

nr 25/2, nr 26

Cena wywoławcza działki: 18 300,00 zł + 23%VAT 4 209,00 zł = 22 509,00 zł (brutto)

Wadium ustalono w wysokości 2 700 zł (brutto).

Przetarg odbędzie się 23 maja 2023 r. godz. 7:30 w budynku Urzędu Miasta Gminy w Kolonowskiem.

Osoby, które zamierzają przystąpić do przetargu zobowiązane są:

Zgłosić pisemnie w tut. Urzędzie swoje uczestnictwo w przetargu w terminie do dnia 16 maja 2023 r.
Wpłacić wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie Nr 31 8909 1016 2001 0005 9864 0004 Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem 0/Kolonowskie najpóźniej do dnia 16 maja 2023 r.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone jego uczestnikom, a osobie, która wygra przetarg zaliczone na poczet ceny lub ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Cena podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem, pokój nr 6, tel. 77 46 11 140 wew.24.


Zastępca Burmistrza Kolonowskiego
mgr Konrad Wacławczyk

Kolonowskie, 18.04.2023 r.

PDFPierwszy ograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki nr 25-5 z karty mapy 1 obręb Kolonowskie o łącznej powierzchni 00400 ha w niedalekim sąsiedztwie ul. Myślinieckiej w Kolonowskiem.pdf (335,71KB)