Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023

Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych


POSTANOWIENIE NR 303/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Kolonowskie


Zgłoszenie zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym w dniu 15 października 2023 r.


POSTANOWIENIE NR 285/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz
referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


POSTANOWIENIE NR 282/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


Informacje Komisarza Wyborczego w Opolu o losowaniach oraz możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze


Obwieszczenie Burmistrza Kolonowskiego z dnia 11 września 2023 roku w sprawie informacji o numerach, granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskie j do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy


INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie dyżurów


INFORMACJA O DYŻURACH URZĘDNIKA WYBORCZEGO


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej dostępny jest pod poniższym adresem:

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/pkw_informacje/51284


Formularz zgłoszenia kandydata na członka do obwodowych komisji wyborczych dla wyborców zgłaszających przez komitet formularz do pobrania


Formularz zgłoszenia kandydata na członka do obwodowych komisji wyborczych dla wyborców zgłaszających się spoza komitetów wyborczych formularz do pobrania 


ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.85.2023 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych na obszarze Gminy Kolonowskie.


link do strony PKW, której publikowane są bieżące wyjaśnienia, wytyczne i wzory dokumentów:

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/pkw_aktualnosci


Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Sejmu i Senatu RP na dzień 15 października 2023 r. 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1564