Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o  naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Kolonowskiego zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XXXVII/308/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie określania zasad wyznaczania składu oraz  zasad działania Komitetu Rewitalizacji, ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza, w sprawach dotyczących wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolonowskie.

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa Uchwała Rady Miejskiej Kolonowskiego nr XXXVII/308/23, z dnia 6 marca 2023 r., w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy i Miasta Kolonowskie  oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie, pok. 8b.

Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od 24 maja 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.

Wypełniony formularz w formie papierowej lub elektronicznej do dnia 23 czerwca 2023 r. (decyduje data wpływu):

  • na adres: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie,
  • bezpośrednio do Sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta Kolonowskie, w godzinach urzędowania urzędu (poniedziałek od 7:00 do 16:00, wtorek-czwartek od 7:00 do 15:00, piątek od 7:00 do 14:00).
  • e-mail (w formie skanu formularza), adres: umig@kolonowskie.pl

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

  • niepodpisanie;
  • złożone w innym terminie niż wyznaczony;
  • przesłane w innej formie niż formularz zgłoszenia.

Informacja o wynikach naboru do Komitetu zostanie umieszczona po jego zakończeniu na stronie internetowej Gminy Kolonowskie w  Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Członkowie Komitetu Rewitalizacji zostaną powołani w drodze zarządzenia przez Burmistrza Kolonowskiego.

PDFZarządzenie nr Or.0050.53.2023 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komitetu Rewitalizacji.pdf (219,34KB)
DOCXFormularz dla kandydata - mieszkańca OR.docx (23,01KB)
PDFFormularz dla kandydata - mieszkańca OR.pdf (248,33KB)