Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kolonowskie przeznaczonej do zbycia w formie zamiany

Kolonowskie, 11.07.2023 r.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kolonowskie
przeznaczonej do zbycia w formie zamiany

Oznaczenie  nieruch.

Według :

KW

OP1S/00068806/2

Ewidencja gruntów

Działki ewidencyjne nr 1411/10, 1387/4, 1424/10, 1424/11, 1424/12, 1424/13, 1424/14 AM 4 obręb Staniszcze Małe

Powierzchnia działki w ha

0,1899

Opis i położenie nieruchomości

Nieruchomości gruntowe niezabudowane

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem

- symbolem MN- tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

- symbolem PD- tereny ciągów pieszo- jezdnych

- symbolem KD- tereny dróg dojazdowych (ok. 3,00 %)

Forma sprzedaży lub oddania nieruchomości

Przekazanie w formie zamiany

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarowaniu nieruchomościami ( Dz.U. z 2021 roku poz. 234.)

Do dnia 22.08.2023 r.

Wartość nieruchomości będących własnością Gminy Kolonowskie ustalona na podstawie operatu szacunkowego

102 800,00 zł

PDFWykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kolonowskie przeznaczonej do zbycia w formie zamiany.pdf (316,21KB)