Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kolonowskie przeznaczonych do przekazania w formie aportu

  Kolonowskie, 08.08.2023 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kolonowskie
przeznaczonych do przekazania w formie aportu

Oznaczenie  nieruch.

Według :

KW

OP1S/00049918/1

Ewidencja gruntów

Działka ewidencyjna nr 400/1, 402/1 AM 4 obręb Staniszcze Małe
Działka ewidencyjna nr 180/2, 178/2, 177/6 AM 3 obręb Staniszcze Małe

Powierzchnia działki w ha

1,6485 ha

Opis i położenie nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Nieruchomość zabudowana, stanowiąca teren oczyszczalni ścieków.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem:

Dz. nr 400/1- NOp- tereny urządzeń oczyszczania miasta
Ls- tereny lasów
Dz. nr 402/1- NOp- tereny urządzeń oczyszczania miasta
RP- tereny upraw polowych
RZ- tereny łąk i pastwisk
Dz. nr 180/2- NOp- tereny urządzeń oczyszczania miasta
RZ- tereny łąk i pastwisk
Dz. nr 178/2- NOp- tereny urządzeń oczyszczania miasta
RZ- tereny łąk i pastwisk
Dz. nr 177/6- NOp- tereny urządzeń oczyszczania miasta
LS- tereny lasów
KPp- tereny wydzielonych parkingów
w części bez planu zagospodarowania

Forma sprzedaży lub oddania nieruchomości

Wniesienie w formie aportu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarowaniu nieruchomościami ( Dz.U. z 2023 roku poz. 344.)

Do dnia 19.09.2023 r.

Wartość przedmiotu aportu

 

Wartość nieruchomości

352 310,00 zł

6 643 956,00 zł

Wartość naniesień

6 291 646,00 zł

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 08.08.2023 r. do 29.08.2023 r.

PDFwykaz nieruchomości aport -sig.pdf (363,35KB)