Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kolonowskie przeznaczonej do zbycia w formie zamiany

Kolonowskie, 22.08.2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KOLONOWSKIE
PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W FORMIE ZAMIANY

Oznaczenie  nieruch.

Według :

KW 

OP1S/00055571/1

Ewidencja gruntów

Działki ewidencyjne nr 2093/1 i 2093/2

Powierzchnia działki w ha

0,0108

Opis i położenie nieruchomości

Nieruchomości gruntowe niezabudowane

Przeznaczenie w planie zagospodarowania  przestrzennego

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem:

  • symbolem MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej adaptowane i uzupełniane
  • symbolem KDL - drogi klasy lokalnej powiatowe i gminne
  • symbolem KDD - drogi klasy dojazdowej

Forma sprzedaży lub oddania nieruchomości

Przekazanie w formie zamiany

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarowaniu nieruchomościami (Dz.U. z 2021 roku poz. 234.)

Do dnia 03.10.2023 r.

Wartość nieruchomości będących własnością Gminy Kolonowskie ustalona na podstawie operatu szacunkowego

3 200,00 zł

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 22.08.2023 r. do 12.09.2023 r.

PDFWykaz nieruchomości zamiana 08.23-sig.pdf (351,95KB)