Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kolonowskie przeznaczonej do sprzedaży

Kolonowskie, 24.10.2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KOLONOWSKIE
PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Oznaczenie  nieruch.

Według :

KW

OP1S/00056940/6

Ewidencja gruntów

Działka ewidencyjna nr 420/6 AM-4 obręb Staniszcze Małe

Powierzchnia działki w ha

0,1937

Opis i położenie nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem

- symbolem RP- tereny rolne

- symbolem ROp- tereny upraw polowych i projektowany teren upraw ogrodniczych

Forma sprzedaży lub oddania nieruchomości

Sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarowaniu nieruchomościami ( Dz.U. z 2021 roku poz. 234.)

Do dnia 05.12.2023 r.

Cena nieruchomości w zł.

 

16 000,00 zł + 23% 3 680,00 zł= 19 680,00 zł

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 24.10.2023 r. do dnia 14.11.2023 r.

Zastępca Burmistrza Kolonowskiego

mgr Konrad Wacławczyk

PDFWykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kolonowskie przeznaczonej do sprzedaży 420-6 Staniszcze Małe-sig.pdf (315,22KB)