Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pierwszy ograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki nr 420/6 z karty mapy 4, obręb Staniszcze Małe o powierzchni 0,1937 ha

BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO

OGŁASZA

PIERWSZY OGRANICZONY PRZETARG USTNY

 

Na sprzedaż niezabudowanej działki nr 420/6 z karty mapy 4, obręb Staniszcze Małe o powierzchni 0,1937 ha, w niedalekim sąsiedztwie ul. Hauptstocka w Staniszczach Małych. Działka zapisana jest w księdze wieczystej numer OP1S/00056940/6 . Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem RP; ROp – tereny upraw polowych i projektowany teren upraw ogrodniczych. Opisana wyżej nieruchomość jest bez obciążeń.

Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej nie może ona stanowić samodzielnej działki, dla tego została przeznaczona do sprzedaży na poszerzenie sąsiednich działek.

W związku z powyższym w przetargu na sprzedaż działki może wziąć udział ograniczona liczba osób tj. właściciele oraz użytkownicy wieczyści działek:

nr 416/4, 420/7, 427/2, 428

Cena wywoławcza działki: 16 000,00 zł + 23%VAT 3 680,00 zł = 19 680,00 zł (brutto)

Wadium ustalono w wysokości 2 900,00 zł (brutto).

Przetarg odbędzie się 19 grudnia 2023 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem.

Osoby, które zamierzają przystąpić do przetargu zobowiązane są:

  • Zgłosić pisemnie w tut. Urzędzie swoje uczestnictwo w przetargu w terminie do dnia 12 grudnia 2023r.
  • Wpłacić wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie Nr 31 8909 1016 2001 0005 9864 0004 Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem 0/Kolonowskie najpóźniej do dnia 12 grudnia 2023 r.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone jego uczestnikom, a osobie, która wygra przetarg zaliczone na poczet ceny lub ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Cena podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem, pokój nr 6, tel. 77 500 56 34.

 

Kolonowskie, 14.11.2023 r.

 

Zastępca Burmistrza Kolonowskiego
mgr Konrad Wacławczyk

PDFogłoszenie o przetaru 420-6-sig.pdf (320,76KB)