Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Samorządowe 2024

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego


PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO


Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Kolonowskiem


Wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie Gminy Kolonowskie w dniu 7 kwietnia 2024 r. rozpoczynają swoją pracę o godz. 6:00.


Dyżur urzędnika wyborczego:

  • 6 kwietnia 2024 r. godz. 8.00-13.00 (dyżur związany z dostarczaniem kart oraz przygotowaniem lokali wyborczych)

  • od 7 kwietnia 2024 r. godz. 6:00-7:00; 11:00-14:00; 21:00 - do zakończenia czynności wyborczych dyżur telefoniczny, tel. 793 723 651


Dyżur Miejskiej Komisji Wyborczej - tel. 775005650

  • 6 kwietnia 2024 r. (sobota) Miejska Komisja Wyborcza pełni dyżur telefoniczny.

Przewodnicząca MKW - Anna Bogdoł

Zastępca MKW - Mateusz Krupa

  • 7 kwietnia 2024 r. (niedziela) Miejska Komisja wyborcza rozpoczyna pracę o godz. 6:00 i będzie dostępna pod nr. tel. 77 500 56 50

Wniosek o wypłatę diety mężowi zaufania


Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Strzeleckiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Opracowane przez Krajowe Biuro Wyborcze, oficjalne, materiały na szkolenia obwodowych komisji wyborczych  w nadchodzących wyborach samorządowych

Ważność głosu - prezentacja


Oświadczenie – dane osobowe członka właściwej komisji wyborczej


Uchwała nr 102/2024 PKW z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_uchwaly/59150


Uchwała 5/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem z dnia 19 marca 2024 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Kolonowskiego


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Kolonowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

https://opole.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-samorzadowe-i-referenda-lokalne/wybory-samorzadowe-w-2024nbspr/obwody-glosowania/postanowienia-komisarzy-wyborczych-w-opolu-i-ii-i-iii-z-dnia-18-marca-2024-r-w-sprawie-powolania-obw


Zwołanie pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

https://opole.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-samorzadowe-i-referenda-lokalne/wybory-samorzadowe-w-2024nbspr/obwody-glosowania/postanowienia-komisarzy-wyborczych-w-opolu-i-ii-i-iii-z-dnia-18-marca-2024-r-w-sprawie-zwolania-i-po


OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Kolonowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem z dnia 15 marca 2024 r.o przyznanych numerach list kandydatów na radnych  w wyborach do Rady Miejskiej Kolonowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na burmistrza w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 11 marca 2024 r. o losowaniach oraz możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze


Wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.  - Okręg wyborczy nr 5, obejmujący: Miasto Kolonowskie - ulice: Kolejowa, Leśna, Opolska numery nieparzyste od nr 1 do nr 13 i numery parzyste od nr 2 do nr 20, Nowa.


Oświadczenia dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Kolonowskiem oraz Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem


Informacja o pełnieniu dyżurów przez Miejską Komisję Wyborczą w Kolonowskiem


Materiały dla Miejskiej Komisji Wyborczej:

1. część I p. Komisarz Joanny Maksymowicz-Szczepańskiej: https://drive.google.com/file/d/144PrrYTTNh-bl4VOmoW3y9G0dy9t8y8p/view?usp=sharing

2. część II:  https://drive.google.com/file/d/1UftI4YaIWBkaTFjdaMOvdQ_o2qooc8Wx/view

3. część III WOW: https://drive.google.com/file/d/1fx2y604F3paT905st_fxiJsEANp2X0qi/view

Prezentacja dotyczącą przyjmowania zgłoszeń oraz rejestracji kandydatów przygotowana przez Krajowe Biuro Wyborcze


Obwieszczenie o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem


Postanowienia Komisarzy Wyborczych dostępne są na stronie Delegatury pod poniższymi linkami:

- w sprawie powołania komisji (wykaz osób powołanych):

https://opole.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-samorzadowe-i-referenda-lokalne/wybory-samorzadowe-w-2024nbspr/terytorialne-komisje-wyborcze/postanowienia-komisarzy-wyborczych-w-opolu-i-ii-i-iii-z-dnia-26-lutego-2024-r-w-sprawie-powolania-te

- w sprawie zwołania I posiedzenia:

https://opole.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-samorzadowe-i-referenda-lokalne/wybory-samorzadowe-w-2024nbspr/terytorialne-komisje-wyborcze/postanowienia-komisarzy-wyborczych-w-opolu-i-ii-i-iii-z-dnia-26-lutego-2024-r-w-sprawie-zwolania-i-p


Obwieszczenie Burmistrza Kolonowskiego z dnia 14 lutego 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


WZORY DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH KANDYDATÓW  NA RADNYCH I BURMISTRZA W GMINIE KOLONOWSKIE

- radni w gm. do 20 000 mieszkańców: https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/55927

- wójt/ burmistrz/ prezydent:  https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/55936

- tutaj sprawdzisz dane dotyczące złożonego oświadczenia lustracyjnego  https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/;


TRANSPORT W DNIU WYBORÓW DLA WSZYSTKICH WYBORCÓW

Realizując obowiązek określony w art. 37f Kodeksu Wyborczego dotyczącego zorganizowania bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców na terenie Gminy Kolonowskie, Burmistrz Kolonowskiego podaje do publicznej wiadomości informację o trasach przejazdu oraz godzinach odjazdu transportu:

ROZKŁAD JAZDY


TRANSPORT W DNIU WYBORÓW DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB, KTÓRE W DNIU WYBORÓW KOŃCZĄ 60 LAT

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, w wyborach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego


Uprawnienia osób niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat:

https://www.pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnych-oraz-wyborcow-ktorzy-najpozniej-w-dniu-glosowa


ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

https://opole.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-samorzadowe-i-referenda-lokalne/wybory-samorzadowe-w-2024nbspr/informacje-ogolne/uchwala-nr-262024-pkw-z-dnia-23-stycznia-2024-r-w-sprawie-sposobu-zglaszania-kandydatow-na-czlonkow- (przez komitety)

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024  r. (indywidualne)


Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego z dnia 7 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych


Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o okręgach wyborczych


Obwieszczenie Burmistrza Kolonowskiego z dnia 5 lutego 2024 roku na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Kolonowskiego podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Linki do strony Państwowej Komisji Wyborczej, na której publikowane są najważniejsze akty prawne dotyczące zarządzonych wyborów (uchwały PKW, informacje dot. tworzenia komitetów i rejestracji list w raz ze wzorami dokumentów, pozostałe informacje i wyjaśnienia): https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci