Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawo miejscowe 2024

PDFUchwała Nr L/417/24 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 15 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/400/24 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolonowskie w 2024 r. (328,94KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr L/415/24 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2024 rok (1,75MB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr L/412/24 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/285/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania (318,25KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr L/411/24 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kolonowskie (559,23KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr L/410/24 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów elektrowni słonecznej w mieście Kolonowskie (3,32MB). Uchwała nie została opublikowana

PDFUchwała Nr XLIX/409/24 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kolonowskie na 2024 rok (1,84MB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XLVIII/400/24 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolonowskie w 2024 r. (531,75KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XLVIII/398/24 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kolonowskie (590,23KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XLVIII/397/24 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. uchylająca uchwałę Nr XLVI/383/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kolonowskie (301,96KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XLVIII/396/24 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie (325,89KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XLVIII/395/24 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. uchylająca Uchwałę Nr XLVI/379/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie (307,52KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj