Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie Gminy Kolonowskie w dniu 9 czerwca 2024 r. rozpoczynają swoją pracę o godz. 6:00.


Dyżur urzędnika wyborczego:

  • 8 czerwca 2024 r. godz. 7.00-12.00 (dyżur związany z dostarczaniem kart oraz przygotowaniem lokali wyborczych)

  • od 9 czerwca 2024 r. godz. 6:00-7:00; 11:00-14:00; 21:00 - do zakończenia czynności wyborczych dyżur telefoniczny, tel. 793 723 651


POSTANOWIENIE NR 1213/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Kolonowskie


OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 15 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12


UCHWAŁA NR 5/2024 - REJONOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 34 W OPOLU z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowego planu prac wykonywanych w dniach poprzedzających dzień głosowania i w dniu głosowania oraz zasady współdziałania z komisjami obwodowymi oraz z wójtami (burmistrzami i prezydentami miast) w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.


UCHWAŁA NR 4/2024 REJONOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 34 W OPOLU z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie powołania pełnomocników Rejonowej Komisji Wyborczej nr 34 w Opolu, udzielenia im upoważnienia oraz ustalenia gminnych punktów odbioru protokołów głosowania z obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.


WYTYCZNE DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH


- powołania obwodowych komisji wyborczych w woj. opolskim dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca br.:  https://opole.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-do-parlamentu-europejskiego/wybory-do-parlamentu-europejskiego-w-2024-r/obwody-glosowania/postanowienia-komisarzy-wyborczych-w-opolu-i-ii-i-iii-z-dnia-20-maja-2024-r-w-sprawie-powolania-obwo


- zwołania pierwszych posiedzeń OKW: https://opole.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-do-parlamentu-europejskiego/wybory-do-parlamentu-europejskiego-w-2024-r/obwody-glosowania/postanowienia-komisarzy-wyborczych-w-opolu-i-ii-i-iii-z-dnia-20-maja-2024-r-w-sprawie-zwolania-pierw


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 13 maja 2024 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Kolonowskie obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Opolu III informuje, że Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 maja 2024 r. do godz. 12:00w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem.


Obwieszczenie Burmistrza Kolonowskiego z dnia 6 maja 2024 roku na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Kolonowskiego podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.


Uchwała nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

zgłoszenia indywidualne


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat (Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.)


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.


INFORMACJA REJONOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 34 W OPOLU z dnia 26 kwietnia 2024 r. Na podstawie art. 174 § 2 w związku z art. 170 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408, Rejonowa Komisja Wyborcza nr 34 w Opolu podaje do wiadomości publicznej informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach


INFORMACJA O DYŻURACH URZĘDNIKA WYBORCZEGO - Siedziba Urzędnika Wyborczego mieści się w Kolonowskiem, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, pokój nr 11. Urzędnik Wyborczy będzie pełnił dyżur w celu przyjmowania list kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w dniach: 26 kwietnia 2024, 30 kwietnia 2024, 6 maja 2024 oraz 10 maja 2024 r. w godzinach od 7:00 do 11:00.


TRANSPORT W DNIU WYBORÓW DLA WSZYSTKICH WYBORCÓW W GMINIE KOLONOWSKIE

Realizując obowiązek określony w art. 37f Kodeksu Wyborczego dotyczącego zorganizowania bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców na terenie Gminy Kolonowskie, Burmistrz Kolonowskiego podaje do publicznej wiadomości informację o trasach przejazdu oraz godzinach odjazdu transportu:

ROZKŁAD JAZDY


TRANSPORT W DNIU WYBORÓW DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB, KTÓRE W DNIU WYBORÓW KOŃCZĄ 60 LAT

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYUchwała nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego druki do pobrania


Treść uchwały dot. wysokości diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych