Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kolonowskie przeznaczonych do sprzedaży

Kolonowskie, 21.05.2024 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KOLONOWSKIE

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Oznaczenie  nieruchomości wg:

KW

OP1S/00007946/0

OP1S/00055502/7

ewidencja gruntów

Działki ewidencyjne nr 1576/2 i 1577 AM 3, obręb Kolonowskie

Działka ewidencyjna nr 1316/1 AM 4, obręb Kolonowskie

Powierzchnia działek w ha

0,1415

0,0443

Opis i położenie nieruchomości

Nieruchomości gruntowe niezabudowane

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Przeznaczenie w planie zagospodarowania  przestrzennego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem:

MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej adaptowane i uzupełniane

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem:

3MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i projektowanej

Forma sprzedaży lub oddania nieruchomości

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

Sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarowaniu nieruchomościami ( Dz.U. z 2023 roku poz. 344)

do dnia 02.07.2024 r.

do dnia 02.07.2024 r.

Cena nieruchomości w zł.

1576/2- 42 200,00 + 23% VAT 9 706,00 = 51 906,00 zł brutto

1577- 51 200,00 + 23% VAT 11 776,00 = 62 976,00 zł brutto

Suma: 114 882,00 zł brutto

24 900,00 + 23% VAT 5 727,00 =  30 627,00 zł brutto

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 21.05.2024 r. do dnia 11.06.2024 r.

Zastępca Burmistrza Kolonowskiego

mgr Konrad Wacławczyk

PDFWykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kolonowskie przeznaczonych do sprzedaży 1576-2 i 1577 i 1316-1-sig.pdf (337,29KB)