Przejdź do treści strony WCAG

Oświadczenia majątkowe Burmistrza Kolonowskiego, Z-cy, oraz Skarbnika

Zakres wyłączenia informacji publicznej obejmuje: informację o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Podstawa prawna wyłączenia stanowi art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446). Wyłączenia dokonała Maria Bednorz insp. ds. obsługi władz gminy, Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem.

2014 r.

PDFNorbert Koston.pdf

PDFKonrad Wacławczyk.pdf

PDFAnna Rathmann.pdf

Oświadczenia majątkowe nowej kadencji 2014 - 2018 r.

PDFNorbert Koston - Burmistrz Kolonowskiego (2014 r.).pdf

Oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji 2014 r.

1. PDFN. Koston.pdf - Burmistrz Kolonowskiego

2013 r.

PDFKoston Norbert.pdf

PDFWacławczyk Konrad.pdf

PDFRathmann Anna.pdf

2012 r.

PDFOświadczenie majątkowe N. Koston.pdf

PDFOświadczenie K. Wacławczyk.pdf

PDFOświadczenie A. Rathmann.pdf

2011r.

PDFNorbert Koston Burmistrz Kolonowskiego.pdf

PDFKonrad Wacławczyk Zastępca Burmistrza.pdf

PDFAnna Rathmann Skarbnik Gminy.pdf

2010r.