Przejdź do treści strony WCAG

Opłaty skarbowe


W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2007r. ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z 2006r.) wszystkie opłaty skarbowe proszę wpłacać na konto:

Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem, Oddział Kolonowskie , nr 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002