Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV_135_93 w spr. działania MGOPS

Uchwała   Nr   XXIV/135/93

Rady Miejskiej w Kolonowskiem
z dnia 7 czerwca 1993 roku
w sprawie działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U.Nr 16, poz.95 z późn.zm/ oraz art.46 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 1993r. Nr 13, poz.60/ Rada Miejska Kolonowskie uchwala

§ 1


1.Istniejący Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem otrzymuje nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem, zwany dalej ośrodkiem.
2.Ośrodek działa jako jednostka budżetowa.
3.Ośrodek wykonuje zadania z zakresu opieki społecznej na obszarze miasta i gminy Kolonowskie, a w szczególności:
  1/ wykonywanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej,
  2/ wykonywanie zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej.


§ 2 


Zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do składania Radzie Miejskiej corocznie sprawozdania z działalności ośrodka oraz do przedstawia¬nia potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 

§ 3
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Kolonowskie.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podmiot udostępniający: MGOPS Kolonowskie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Ochmann
Data wytworzenia: 2011-07-14