Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Leczenie odwykowe

Strona archiwalna

 

Wymagane dokumenty
wniosek o leczenie odwykowe do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Miejsce załatwienia: Referat Spraw Obywatelskich


Telefon informacyjny: tel. 77-461-11-40 w. 36


E-mail informacyjny:


Godziny pracy: pon. 8.00 - 16.00 ; wt. - pt. 7.00 - 15.00


Czas oczekiwania na załatwienie: do 3 dni


Opłaty administracyjne: bez opłat


Opłaty skarbowe: bez opłat


Podstawy prawne: Art. 24 - 26 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z dnia 28 marca 2007 roku (Dz. U. Nr 70, poz. 473)


Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.


Uwagi: Tryb postępowania wobec osób nadużywających alkoholu:
1. Wniosek o wszczęcie postępowania o leczenie odwykowe może złożyć zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i stowarzyszenia.
2. Na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Komenda Powiatowa Policji oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadzają wywiad środowiskowy.
3. Po uzyskaniu wywiadów środowiskowych Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzywa na rozmowę motywującą do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego uczestnika postępowania.
4. W zależności od przebiegu sprawy Komisja przeprowadza rozmowy motywacyjno ? interwencyjne lub zawiesza postępowanie (w przypadku, gdy uczestnik postępowania uczestniczy w terapii lub wyraża chęć podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego) lub też kieruje akta sprawy do biegłych sądowych celem uzyskania opinii czy uczestnik postępowania jest uzależniony od alkoholu i czy wymaga leczenia odwykowego.
5. Jeżeli opinia biegłych sądowych potwierdzi fakt uzależnienia od alkoholu Komisja kieruje wniosek do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego o wydanie postanowienia w sprawie o leczenie odwykowe.
6. Wydane przez Sąd Rejonowy postanowienie ważne jest przez dwa lata. W czasie trwania obowiązku poddania się leczeniu sąd może na wniosek kuratora, po zasięgnięciu opinii zakładu leczącego, bądź na wniosek zakładu leczącego zmienić sposób leczenia odwykowego uczestnika postępowania.

DOCwniosek_leczenie_odwykowe.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  10-02-2012
  przez: Maria Bednorz
 • opublikowano:
  10-02-2012 14:46
  przez: Maria Bednorz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 2913
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www: