Przejdź do treści strony WCAG

Rejestracja zgonu

Wymagane dokumenty
· karta zgonu wydana przez służbę zdrowia,
· dokument tożsamości osoby zmarłej,
· książeczka wojskowa osoby zmarłej,
· do wglądu - dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon oraz dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej,
· akt urodzenia i akt małżeństwa osoby zmarłej (w przypadku posiadania).Miejsce załatwienia: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Ks. Czerwionki 39. 47-110 Kolonowskie


Telefon informacyjny: 77-461-11-40 wew 26


E-mail informacyjny:


Godziny pracy: pon. 8.00-16.00, wt-pt 7.00 - 15.00


Czas oczekiwania na załatwienie: Niezwłocznie


Podstawy prawne: art. 64-66 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 161, poz. 1688 z późniejszymi zmianami)


Tryb odwoławczy: Nie przysługuje


Uwagi: 1.Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
-małżonek lub dzieci zmarłego,
-najbliżsi krewni lub powinowaci,
-osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.
2.Rejestracji zgonu dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zdarzenia.